De Stichting Beheer Landbouwgronden als tijdelijke eigenaar

In 1974 verkoopt de stichting Neerbosch de zathe “Achter de Wijgeest” aan de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL). Deze laatste heeft de boerderij en bijbehorende landen echter maar kort in haar bezit. In dit artikel meer over de achtergrond en rol van de SBL.

Het vorige artikel behandelde de periode waarin de Weesinrichting (later: Stichting) Neerbosch eigenaar was van de boerderij aan de Wijgeest. Dit begon in 1913 met de boerderij en enkele percelen land, gevolgd door de rest van de bijbehorende landbouwgronden in 1917. Op 10 januari 1974 verkocht de stichting Neerbosch dit gehele bezit aan de Stichting Beheer Landbouwgronden. Volgens de koopakte betrof het ruim 47 hectare grond plus “boerenbehuizing met schuur en verdere opstallen”. De koopsom was 564 duizend gulden.

De Stichting en het Bureau Beheer Landbouwgronden

De SBL werd in 1946 door de overheid opgericht als onderdeel van het ministerie van Landbouw. Haar activiteiten worden later overgenomen door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Uit de jaarrekening over 2016 haal ik de volgende omschrijving van de doelstelling:

BBL is een publiekrechtelijk rechtspersoon dat onroerende zaaktransacties voor de rijksoverheid, provincies en derden verricht. BBL ontleent zijn bestaansrecht aan de Wet Agrarisch Grondverkeer (WAG) en is ingesteld op 1 januari 1982 ter vervanging var de toenmalige Stichting Beheer Landbouwgronden.
Kerntaak van BBL is het verkrijgen, tijdelijk beheren en vervreemden van onroerende zaken (grond en in voorkomende gevallen gebouwen) voor de realisatie van overheidsdoelen in het landelijk gebied, vooral met betrekking tot natuur, landbouw, recreatie, waterveiligheid en landschap.

Overdracht aan nieuwe eigenaar

Uit de omschrijving van de doelstelling wordt duidelijk dat het BBL (en daarvoor de SBL) hooguit de tijdelijke eigenaar is van landbouwgrond. Het doel is om zo snel mogelijk een nieuwe bestemming en eigenaar te zoeken. Dit geldt ook voor de boerderij en gronden aan de Wijgeest. Nog in hetzelfde jaar worden deze door middel van een ruiling overgedragen aan een nieuwe particuliere eigenaar.

Het einde van het BBL

Met de jaarrekening van het BBL legt de minister van Landbouw verantwoording af aan de Tweede Kamer over het bezit, de uitgaven en inkomsten. Hierin wordt ook toegelicht dat het bureau zichzelf aan het opheffen is. Sinds 2015 worden geleidelijk alle bezittingen verkocht of overgedragen aan de provincies. De verwachting is dat deze afbouw in de loop van 2019 is afgerond en het bureau haar activiteiten kan staken. Elke provincie is dan zelf verantwoordelijk voor deze bemiddelingsfunctie in haar eigen gebied. De afbeelding bij dit artikel toont het actuele bezit van het BBL in het noordoosten van Friesland.

Een tijdelijke zomerstop

De komende weken zullen er geen nieuwe artikelen op De Zandwiel worden gepubliceerd. Na deze zomerstop ga ik in augustus weer verder met een nieuwe serie. Ik ga dan de verhalen over de boerderij afronden en een begin maken met de andere tak: de familie Zandberg.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *