Documentatie

Gebruikte bronnen:

  • www.allefriezen.nl (archieven van burgerlijke stand, notarissen, geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters)

Foto en beeldmateriaal:

  • http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/

Historisch kaarten:

  • www.hisgis.nl

Literatuur: