Het gezin Stiksma-Postma verhuist naar Kooten

In 1913 verhuist het gezin Stiksma-Postma van Blauwverlaat naar Kooten. Jantje Postma brengt daar de rest van haar jeugd door. Ook wordt in het gezin nog een laatste kind geboren.

De erfenis van Hendrik Stiksma

Uit de nalatenschap van Hendrik Stiksma erft Age Stiksma begin 1913 het huis met schuur aan de Rijksstraatweg in Kooten. Ook hoort bij de erfenis een aantal percelen land in de directe omgeving. In mei van dat jaar verhuist het gezin van Blauwverlaat naar Kooten. De boerderij met land die ze achterlaten wordt echter niet verkocht. In plaats daarvan verpacht Age het geheel voor een bedrag van 900 gulden per jaar. Een constante en mooie bron van inkomsten. Ter vergelijking: een arbeider verdiende in die tijd tussen de 300 en 400 gulden per jaar. Dit pachtgeld werd nog aangevuld met de verdiensten van het eigen boerenbedrijf in Kooten. Lange tijd was dit de gebruikelijke manier om familievermogen op te bouwen. Beginnen met een huis of perceel land uit een erfenis; uit de inkomsten daarvan land bijkopen; delen verpachten voor een vaste inkomstenbron; en zo verder uitbouwen.

Erkenning van Jantje Postma

In 1915 wordt door notaris Stickler uit Buitenpost een akte van erkenning van een natuurlijk kind opgesteld. De opdrachtgever van de akte is Hendrikje Postma. Met deze akte erkent zij Jantje formeel als haar natuurlijk kind. Hierdoor krijgt Jantje een wettelijke relatie met haar moeder en bijvoorbeeld recht op een kindsdeel volgens het erfrecht. Zonder een dergelijke erkenning was een kind dat buiten het huwelijk werd geboren letterlijk onwettig. In onze oren klinkt dat nu misschien raar, maar in het begin van de 20e eeuw was dit een noodzakelijke formaliteit. De akte vermeldt niets over de mogelijke vader van Jantje. Ook wordt er niets gemeld over de relatie met haar stiefvader Age Stiksma of over het gebruik van de achternaam Stiksma.

Gezinsuitbreiding in Kooten

Bij de verhuizing naar Kooten bestaat het gezin uit Age en Hendrikje, en de kinderen Jantje, Hendrik, Hijlkje en Kornelis. De oudste twee kinderen van Age uit zijn eerste huwelijk zijn dan al uit het gezin vertrokken. Op de boerderij in Kooten wordt vier jaar later nog Aly (of Aaltje) geboren, als laatste kind van het gezin. De foto bij het artikel toont de molen bij Kooten, waar Kootstermolen zijn naam aan dankt. De weg naar links gaat richting Twijzel. Naar rechts gaat het naar Kooten en Kootstertille. Achter de fotograaf loopt de rijksstraatweg naar Leeuwarden. Aan deze weg woonde het gezin Stiksma-Postma. De gezinsleden moeten vaak langs deze molen zijn gelopen, op weg naar Kooten of Twijzel. De molen werd in 1923 afgebroken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *