De gezinskaart van pake Hielke

De eerste stop op mijn zoektocht is de gezinskaart van mijn grootvader Hielke Posthumus over de periode 1920-1937. Ik vind deze kaart via de site van Tresoar, een echte schatkist van informatie. Hierop staan een aantal verrassende zaken, die me aan de ene kant antwoorden opleveren maar ook weer nieuwe vragen oproepen. 

De gezinskaarten uit de burgerlijke stand van het begin van de 20e eeuw zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd. Onder elkaar staan alle personen vermeld die in de betreffende periode op dit adres hebben gewoond. Van elke persoon vind je op de kaart de achternaam, voornamen, geboortedatum en -plaats, relatie tot de hoofdbewoner, beroep en gegevens over de inschrijving op het adres. Als iemand werd uitgeschreven op het adres, werd de naam op de kaart doorgestreept en werd genoteerd wanneer en waarnaartoe deze vertrok.

Op de eerste regel staat altijd de hoofdbewoner vermeld. Op deze kaart is dat Andries, een oudere broer van mijn grootvader. Hij vertrekt in mei 1925 van de boerderij om in Buitenpost te gaan wonen. Als tweede staat mijn grootvader vermeld, pake Hielke, die na het vertrek van Andries de hoofdbewoner wordt. Op de derde regel zien we Jitske Veenstra, een inwonende dienstbode die tegelijk met Andries van de boerderij vertrekt, ook naar Buitenpost. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn: Andries en Jitske die beide op dezelfde dag vertrekken en beide in Buitenpost gaan wonen. Waar lijkt dat op? Precies. Daar kom ik later nog wel op terug.

Op de vierde regel staat mijn grootmoeder Jantje Postma vermeld die in juni 1925 op dit adres wordt ingeschreven. Dit is een maand na het vertrek van Andries en Jitske. Daaronder vinden we inschrijvingen van de eerste vier kinderen van Hielke en Jantje: Hendrika (tante Hennie), Loltje (tante Lokke), Jan Hijlke (mijn vader) en Age. Op de kaart ontbreken de inschrijvingen van de laatste twee kinderen van Hielke en Jantje: Agine (tante Gine) en Alie. De verklaring is simpel: de kaart was vol. De vervolgkaart waar ze wel op zouden moeten staan, heb ik nog niet kunnen vinden.

Op de kaart staan ook de knecht Nelle Kempenaar en dienstbode Anna van der Bijl. Nelle en Anna kwamen beide uit Westergeest en woonden een aantal jaren op de boerderij.

Op de laatste regel van deze kaart staat Aaltje Stiksma die op 11 oktober 1933 wordt ingeschreven op dit adres, vanuit de gemeente Achtkarspelen. Op zoek dus naar gegevens over het gezin Postma/Stiksma in de archieven van Achtkarspelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *