Hendrikje Postma trouwt en verhuist naar Blauwverlaat

In 1904 trouwt Hendrikje Postma met Age Stiksma en verhuist ze naar de boerderij van Age in Blauwverlaat. Van dienstbode wordt ze dan “huisvrouw” van een boer met een eigen boerderij en grond. Enige tijd later volgt Jantje.

De boerderij van Age Stiksma

Wanneer Age Stiksma met Hendrikje Postma trouwt bezit hij een boerderij met een aantal percelen bouw- en grasland bij Blauwverlaat. Uit de notariële aktes die ik tegenkom maak ik op dat de totale oppervlakte van het land ongeveer 6 hectare is en dat hij het geheel in 1901 heeft gekocht voor een bedrag van 9000 gulden. Het geld voor die aankoop komt waarschijnlijk uit de erfenis die zijn eerste vrouw, Sytske Lautenbach, in 1901 ontvangt. In dat jaar overlijdt haar vader Dirk Kornelis Lautenbach die een behoorlijk vermogen aan onroerend goed in Doezum achterlaat. Het erfdeel van Sytske is mogelijk groot genoeg geweest om de hele aankoop te financieren. Ik kan namelijk nergens een obligatie of schuldbekentenis terugvinden waaruit blijkt dat Age geld heeft moeten lenen voor de aankoop.

Hendrikje uit de arbeidersklasse

Door haar huwelijk met Age schuift Hendrikje op vanuit de arbeidersklasse (of vierde stand) naar de klasse van de zelfstandige boeren. En hoewel Age een klein boerenbedrijf heeft gehad, was het een aanzienlijke verbetering in de levensomstandigheden van Hendrikje. Haar ouders hadden vrijwel geen bezittingen en nu werd ze de echtgenote van een boer met een eigen bedrijf en land. In die tijd leefden de verschillende standen nog behoorlijk gescheiden van elkaar: de adelstand ging niet om met de boeren en burgers; op hun beurt gingen die niet om met de arbeidende klasse. Trouwen deed je ook binnen je eigen stand: Boven of beneden je stand trouwen was uitzonderlijk. Dat Hendrikje toch “omhoog” trouwde vanuit een arbeidersgezin naar een boerengezin is dus opmerkelijk. Misschien speelt hierin mee dat Age net weduwnaar was geworden en twee kinderen in huis had waarvoor moest worden gezorgd.

Jantje ook naar Blauwverlaat

Als Hendrikje intrekt bij Age op de boerderij in Blauwverlaat, woont haar dochter Jantje nog steeds bij Hendrikje’s ouders in Ophuis. Pas een jaar later, in 1905, verhuist ook Jantje naar Blauwverlaat. Hendrikje is dan al zwanger van het eerste kind van haar en Age. De zwangerschap kan heel goed de reden zijn geweest dat Jantje nu ook in het gezin wordt opgenomen. Op 2 september 1905 wordt dan Hielkje geboren, hun eerste dochter. Zij overlijdt echter al snel. In de jaren daarna worden in Blauwverlaat in het gezin Stiksma nog drie kinderen geboren. Hendrik in 1907, Hylkje in 1910 en Kornelis in 1911. In februari 1913 bevalt Hendrikje van een levenloos kind.

Op de foto zien we de belangrijkste bebouwing bij Blauwverlaat omstreeks 1915. Op de voorgrond zien we het café met daarnaast een aantal huizen en boerderijen. Uit de documenten kan ik niet precies opmaken wat de boerderij van Age is geweest maar zeer waarschijnlijk is het een van de panden op de foto. Vrijwel alle bebouwing bevond zich ook toen aan de noordkant van het Kolonelsdiep (nu het Prinses Margrietkanaal). De foto is afkomstig van BinnenBuitenpost.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *